პრაქტიკული კურსი IFRS-ში

730.00 L

პრაქტიკული კურსი IFRS-ში  განკუთვნილია ყველა პროფესიონალისთვის ფინანსებსა და ბუღალტერიაში ვისაც სურს გაიღრმავოს ფასს-თან სამუშაო უნარები.

Clear

მონაწილეთა რაოდენობა:


SKU: N/A კატეგორია: Tag:

არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის?

პრაქტიკული კურსი ფასს-ში განკუთვნილია კარიერული წინსვლით დაინტერესებული დამწყები და გამოცდილი ბუღალტრებისთვის, აუდიტორებისთვისა და ფინანსისტებისთვის.

თქვენ მიიღებთ არა მარტო ცოდნას დიდი გამოცდილების მქონე და სპეციალიზებული პროფესიონალებისგან, არამედ ისწავლით, როგორ გამოიყენოთ მიღებული ცოდნა რეალურ სამუშაო სიტუაციებში. ჩვენი კურსი მოიცავს საკმაოდ კომპლექსურ პროგრამას, რომელიც ეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს და პასუხობს დღევანდელ საბაზრო მოთხოვნებს.

რას ვისწავლი?

 • გაიგებთ და ახსნით ფასს-ის სტრუქტურასა და კონცეპტუალურ ჩარჩოს;
 • პრაქტიკული მაგალითებისა და ხშირად დაშვებული შეცდომების ანალიზის საფუძველზე სიღრმისეულად შეისწავლით განხილულ სტანდარტებს;
 • განასხვავებთ ფასს-სა და ფასს-ს მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის;
 • გაიუმჯობესებთ უნარებს, რათა აქტიური მონაწილეობა მიიღოთ კომპანიაში ფასს-ის ეფექტურად გამოყენებასა და მართვაში;
 • შესწავლილ სტანდარტებს მოარგებთ ფინანსური უწყისების მთავარ ელემენტებს;
 • გაეცნობით კომპანიების ფინანსურ უწყისებსა და შენიშვნებში გასამჟღავნებელ ინფორმაციას;
 • ფინანსისტები შეძლებენ კომპანიის პროცესების კონტროლის მექანიზმების შემუშავებასა და შემოწმებას.

კურსის ფარგლებში განხილულ თითოეულ თემაზე შეძენილ თეორიულ ცოდნას გაამყარებთ დეტალური პრაქტიკული მაგალითებით. მაგალითებზე მუშაობას შეძლებთ, როგორც ჯგუფთან ერთად, ისე ინდივიდუალურად, რათა სამუშაო გარემოში დაბრუნების შემდეგ შეძლოთ შეძენილი ცოდნისა და უნარების ეფექტურად გამოყენება.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • 30 (5 კვირა) საათიან ინტერაქტიულ კურსს 15-20 კაციან ჯგუფებში;
 • SavvY Education-ის საზოგადოების წევრობას;
 • ტრენინგზე გავლილ სასწავლო მასალებს;
 • სავარჯიშოების კრებულს (პასუხებით);
 • ცოდნის დონის შესამოწმებელ ტესტს;
 • ორენოვან სერტიფიკატს;
 • შესვენებას ყავაზე.

შენიშვნა: ერთი კომპანიიდან 3 ან მეტი დამსწრის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება.

კურსზე რეგისტრაციის შემდგომ ჯგუფის ცვლილება დაუშვებელია.

თარიღი:

 • ჯგუფი 1 : 11 სექტემბერი-13 ოქტომბერი, ორშაბათიპარასკევი, 17:30-20:30
 • ჯგუფი 2: 26 სექტემბერი-28 ოქტომბერი, სამშაბათი: 19:00-22:00, შაბათი:14:00-17:00
 • ჯგუფი 3: 20 ოქტომბერი-20 ნოემბერი, ორშაბათიპარასკევი, 17:30-20:30
 • ჯგუფი 4: 14 ნოემბერი-16დეკემბერი, სამშაბათი: 19:00-22:00, შაბათი:14:00-17:00
 • ჯგუფი 5: 27 ნოემბერი-25 დეკემბერი, ორშაბათი-პარასკევი, 17:30-20:30
 • ჯგუფი 6: 22 იანვარი-23 თებერვალი, ორშაბათი-პარასკევი, 17:30-20:30
 • ჯგუფი 7: 6 თებერვალი-10 მარტი, სამშაბათი – 19:00-22:00, შაბათი – 14:00-17:00
 • ჯგუფი 8: 14 მარტი – 14 აპრილი; ოთხშაბათი – 18:30-21:30; შაბათი – 14:00-17:00
 • ჯგუფი 9: 8 მაისი – 8 ივნისი;        ოთხშაბათი – 18:30-21:30;    პარასკევი – 18:30-21:30;
 • ჯგუფი 10:  8 ოქტომბერი 8 ნოემბერი; ორშაბათი 19:00-22:00; ხუთშაბათი 19:00-22:00;
 • ჯგუფი 11:  22 ნოემბერი 24 დეკემბერი; ორშაბათი 19:00-22:00; ხუთშაბათი 19:00-22:00;
 • ჯგუფი 12:  24 იანვარი  27  თებერვალი; ორშაბათი 19:00-22:00; ხუთშაბათი 19:00-22:00;
 • ჯგუფი 13:  18 მარტი  18  აპრილი; ორშაბათი 19:00-22:00; ხუთშაბათი 19:00-22:00;
 • ჯგუფი 14: 1 აპრილი 6 მაისი; ორშაბათი 19:00 – 22:00; ხუთშაბათი 19:00 22:00;

დამატებითი ინფორმაცია

ჩატარების თარიღი

22 ნოემბერი -24 – დეკემბერი 19:00 – 22:00;

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “პრაქტიკული კურსი IFRS-ში”