როდის გვჭირდება რეალური ღირებულების შეფასება IFRS მიზნებისათვის

50.00 L

მონაწილეთა რაოდენობა:


კატეგორია:

საკანონმდებლო ჩარჩოს ცვლილების შედეგად ყველა ქართული კომპანია ვალდებულია მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება. პროცესი როგორც წესი მოიცავს გადაწყვეტილების მიღებას აქტივების შეფასებასთან დაკავშირებით.

შეხვედრის შემდგომ თქვენ:

  • შეძლებთ განსაზღვროთ როდის მოითხოვება სტანდარტებით აქტივთა სავალდებულო შეფასება – როდის წარმოიშობა ვალდებულება;
  • შეძლებთ განსაზღვროთ როდის იძლევა სტანდარტები აქტივთა შეფასების შესაძლებლობას – როდის გაქვთ არჩევანის საშუალება;
  • გაიგებთ რა პლიუსები და მინუსები შეიძლება ჰქონდეს აქტივების შეფასებას/გადაფასებას;
  • გეცოდინებათ რაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება რათა შეფასების პროცესის შედეგად დამდგარი შედეგი იყოს მისაღები დაინტერესებული მხარეებისათვის.

ვისთვის არის განკუთვნილი?

  • ფინანსური მენეჯერი და ანალიტიკოსი
  • ბუღალტერი
  • ბიზნეს კონსულტანტი
  • ეკონომისტი
  • Top მენეჯმენტი

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “როდის გვჭირდება რეალური ღირებულების შეფასება IFRS მიზნებისათვის”