ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი

350.00 L

Clear

მონაწილეთა რაოდენობა:


SKU: N/A კატეგორია:

არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის?

კურსი განკუთვნილია კარიერული წინსვლით დაინტერესებული ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, ფინანსური ანალიტიკოსებისთვის, ბიზნეს კონსულტანტებისთვის, ეკონომისტებისთვისა და ბიზნესის მფლობელთათვის.

რას ვისწავლი?

 • დეტალურად შეისწავლით ფინანსური უწყისების კომპონენტებსა და სტრუქტურას;
 • თავად შეადგენთ და გააანალიზებთ ფინანსურ უწყისებს, რაც სამუშაო გარემოში დაბრუნებისას დაგეხმარებათ უწყისების მომზადებასა და ანალიზზე დახარჯული დროისა და ძალისხმევის შემცირებაში;
 • განიხილავთ დამოკიდებულებას მოგება-ზარალის უწყისსა და ფინანსური მდგომარეობის უწყისს შორის;
 • გაეცნობით ფინანსური უწყისების სხვადასხვა ანალიზის მეთოდს და თავად მოახდენთ ფინანსური ინფორმაციის ინტერპრეტაციას;
 • გაეცნობით სხვადასხვა კომპანიის ფინანსურ უწყისებს და მათ მაგალითზე განსაზღვრავთ კომპანიის სუსტ და ძლიერ მხარეებს;
 • გაიუმჯობესებთ ფინანსური ანალიზის უნარებს და შეძლებთ განსაზღვროთ კომპანიის პოზიცია ინდუსტრიაში, რაც დაგეხმარებათ ქმედითი გეგმების დასახვასა და რისკების შემამსუბუქებელი ფაქტორების იდენტიფიცირებაში.

ფინანსური ანალიზი ბიზნესის მომავალი ზრდისთვის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია, ამიტომაც, აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავს მონაწილეებს დაეხმაროს ფინანსური ანალიზის კუთხით ცოდნის გაღრმავებასა და დამოუკიდებლად მუშაობისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაში.

ვენ გთავაზობთ:

 • 16 საათიან (3 კვირა) ინტერაქტიულ კურსს;
 • SavvY Education-ის საზოგადოების წევრობას;
 • ტრენინგზე გავლილ სასწავლო მასალებს;
 • ორენოვან სერტიფიკატს;
 • შესვენებას ყავაზე.

შენიშვნა: ერთი კომპანიიდან 3 ან მეტი დამსწრის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

ჯგუფი 1: 23 იანვარი-8 თებერვალი, სამშაბათი-ხუთშაბათი, 18:00-21:00

ჯგუფი 2: 13 მარტი – 29 მარტი, სამშაბათი-ხუთშაბათი, 18:00-21:00

ჯგუფი 3:  16 მაისი – 6 ივნისი; ოთხშაბათი-18:30-21:30; შაბათი, 14:00-17:00;

ჯგუფი 4:  4 ივნისი 15 ივნისი; ორშაბათი 10:00 14:00; პარასკევი, 10:00 14:00;

ჯგუფი 5: 7 ივნისი 19 ივნისი;  სამშაბათი 10:00 14:00; ხუთშაბათი, 10:00 14:00;

ჯგუფი 6: 17 სექტემბერი 4 ოქტომბერი;  ორშაბათი 19:00 22:00; ხუთშაბათი, 19:00 22:00;

ჯგუფი 7: 10 ოქტომბერი 27 ოქტომბერი, ოთხშაბათი 19:00 – 22:00; შაბათი 14:00 – 17:00;

ჯგუფი 8: 15 მაისი 1 ივნისი, ოთხშაბათი 19:00 22:00; შაბათი 10:00 13:00;

ჯგუფი 9: 29 მაისი 15 ივნისი, ოთხშაბათი 19:00 22:00; შაბათი 10:00 13:00;

ჯგუფი 10: 28 ივნისი 16 ივლისი, სამშაბათი 19:00 22:00; პარასკევი 19:00 22:00;

ჯგუფი 11: 2 აგვისტო 20 აგვისტო, სამშაბათი 19:00 22:00; პარასკევი 19:00 22:00;

ჯგუფი 12: 13 ნოემბერი 30 ნოემბერი, ოთხშაბათი 19:00 22:00; შაბათი 11:00 14:00;

ჯგუფი 13:29 იანვარი  15 თებერვალი, ოთხშაბათი 19:00 22:00; შაბათი 11:00 14:00;

დამატებითი ინფორმაცია

ჩატარების თარიღი

29 იანვარი – 15 თებერვალი

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი”