ფინანსური უწყისების შედგენისა და ანალიზის ინტენსიური ტრენინგი ბათუმში

350.00 L

მონაწილეთა რაოდენობა:


არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის?

კურსი განკუთვნილია კარიერული წინსვლით დაინტერესებული ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, ფინანსური ანალიტიკოსებისთვის, ბიზნეს კონსულტანტებისთვის, ეკონომისტებისთვისა და ბიზნესის მფლობელთათვის.

რას ვისწავლი?

  • დეტალურად შეისწავლით ფინანსური უწყისების კომპონენტებსა და სტრუქტურას;
  • თავად შეადგენთ და გააანალიზებთ ფინანსურ უწყისებს, რაც სამუშაო გარემოში დაბრუნებისას დაგეხმარებათ უწყისების მომზადებასა და ანალიზზე დახარჯული დროისა და ძალისხმევის შემცირებაში;
  • განიხილავთ დამოკიდებულებას მოგება-ზარალის უწყისსა და ფინანსური მდგომარეობის უწყისს შორის;
  • გაეცნობით ფინანსური უწყისების სხვადასხვა ანალიზის მეთოდს და თავად მოახდენთ ფინანსური ინფორმაციის ინტერპრეტაციას;
  • გაეცნობით სხვადასხვა კომპანიის ფინანსურ უწყისებს და მათ მაგალითზე განსაზღვრავთ კომპანიის სუსტ და ძლიერ მხარეებს;
  • გაიუმჯობესებთ ფინანსური ანალიზის უნარებს და შეძლებთ განსაზღვროთ კომპანიის პოზიცია ინდუსტრიაში, რაც დაგეხმარებათ ქმედითი გეგმების დასახვასა და რისკების შემამსუბუქებელი ფაქტორების იდენტიფიცირებაში.

ფინანსური ანალიზი ბიზნესის მომავალი ზრდისთვის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია, ამიტომაც, აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავს მონაწილეებს დაეხმაროს ფინანსური ანალიზის კუთხით ცოდნის გაღრმავებასა და დამოუკიდებლად მუშაობისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარების გამომუშავებაში.

ვენ გთავაზობთ:

  • 16 საათიან ( 2 დღე) ინტენსიურ ტრენინგს;
  • SavvY Education-ის საზოგადოების წევრობას;
  • ტრენინგზე გავლილ სასწავლო მასალებს;
  • ორენოვან სერტიფიკატს;

შენიშვნა: ერთი კომპანიიდან 3 ან მეტი დამსწრის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

თარიღი: 14-15 ივლისი

დრო: 14-15 ივლისი – 09:00-17:00;

თარიღი: 8 9 სექტემბერი

დრო: 8 9 სექტემბერი 09:00-17:00;

თარიღი: 29 30 სექტემბერი

დრო: 09:00 – 17:00;

ადგილმდებარეობა: გოგებაშვილის #20, სასტუმრო “ადმირალი”

Additional information

ჩატარების თარიღი

29-30 სექტემბერი

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ფინანსური უწყისების შედგენისა და ანალიზის ინტენსიური ტრენინგი ბათუმში”