30 აგვისტო

რა უპირატესობები აქვს თანამშრომელთა დატრენინგებას

ტრენინგებს მოაქვს გრძელვადიანი სარგებელი როგორც კომპანიისთვის, ისე გუნდის წევრებისათვის; ამას ადასტურებს მსოფლიოს მრავალი წარმატებული კომპანიის გამოცდილებაც, მაგალითად, Amazon-ი ყოველწლიურად აფინანსებს თანამშრომელთა სწავლის ხარჯების 95%-ს. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით, ქართულ ბაზარს არ …

30 აგვისტო

რა არის SavvY Education

SavvY Consulting-ის გუნდი საქართველოში არსებულ წამყვან კომპანიებთან თანამშრომლობის მეშვეობით, ახლოს ვეცნობით ქართულ ბაზარზე არსებულ პრობლემებსა და ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებს. შესაბამისად, ვცდილობთ ამ პრობლემების გამომწვევი მიზეზების გამოკვლევასა და გადაჭრის გზების …