30 აგვისტო

რა არის SavvY Education

SavvY Consulting-ის გუნდი საქართველოში არსებულ წამყვან კომპანიებთან თანამშრომლობის მეშვეობით, ახლოს ვეცნობით ქართულ ბაზარზე არსებულ პრობლემებსა და ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებს. შესაბამისად, ვცდილობთ ამ პრობლემების გამომწვევი მიზეზების გამოკვლევასა და გადაჭრის გზების …