სიახლეები

2020 წლის მაისში ჩვემა გუნდმა შპს აუდიტურ ფირმა “ბაკაშვილი და კომპანია”-სთვის ჩაატარა ტრენინგი: კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში. ტრენინგის ფარგლებში გადამზადდა 11 თანამშრომელი