სიახლეები

2020 წლის მარტში ჩვემა გუნდმა კოლიერს ინტერნეიშენალ ჯორჯიასთვის ჩაატარა ტრენინგი: ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი.  ტრენინგის ფარგლებში გადამზადდა 17 თანამშრომელი.