სიახლეები

2019 წელს ჩვემა გუნდმა ტერა ბანკისთვის თბილისსა და ბათუმში ჩაატარა ტრენინგი: ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი. ტრენინგის ფარგლებში გადამზადდა 34 თანამშრომელი.