18 სექტემბერი

ინდივიდუალური კონსულტაციები ფასს სტანდარტში

IFRS მიხედვით ყოველდღიურად მიმდინარე  პროცესების სწორი ინტერპრეტაცია და აღრიცხვა სწორი მენეჯმენტის გამოწვევად რჩება. კომპანიებს სჭირდებათ სწორი მითითებები და ძლიერი გუნდის მხარდაჭერა SavvY გთავაზობთ ინდივიდუალურ კონსულტაციებს, მიიღოთ კონკრეტული და დასაბუთებული პასუხები, თქვენს …