კურსები

დალაგება
ლექციები
48
სურვილების სიაში დამატება
950 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
მენეჯმენტი >
18
600 ₾
ლექციები
18
სურვილების სიაში დამატება
600 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
ლექციები
12
სურვილების სიაში დამატება
370 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
ლექციები
48
სურვილების სიაში დამატება
950 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
20
სურვილების სიაში დამატება
250 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის? პრაქტიკული კურსი მე-4 კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში განკუთვნილია პრაქტიკოსი დამწყები ...
სურვილების სიაში დამატება
უფასო
video_library group videocam
video_library group videocam
მენეჯმენტი >
56
1,700 ₾
ლექციები
56
სურვილების სიაში დამატება
1,700 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
ფინანსები >
20
400 ₾
ლექციები
20
სურვილების სიაში დამატება
400 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
ლექციები
სურვილების სიაში დამატება
2,800 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam
არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის? პრაქტიკული კურსი მსს ფასს-ში განკუთვნილია კარიერული წინსვლით დაინტერესებული როგორც დამწყები, ასევე გამოცდილი ბუღალტრე...
ლექციები
36
სურვილების სიაში დამატება
500 ₾
video_library group videocam
video_library group videocam