სასტუმროს მენეჯმენტი

კურსის გამოყენება შესაძლებელია შეძენიდან 6 თვის განმავლობაში

არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის?

სასტუმროს მართვის კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს გაეცნოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიას, ვინც უკვე მუშაობს ამ სფეროში და უნდა, რომ ამ მიმართულებით გაიღრმავოს ცოდნა. ასევე მათთვის, ვინც ფლობს სასტუმროს, ან გეგმავს ამ ბიზნესის წამოწყებას.

აღნიშნულ კურსზე, თქვენ მიიღებთ თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, პროფესიონალებისგან. ასევე ისწავლით, როგორ გამოიყენოთ მიღებული ცოდნა რეალურ სამუშაო სიტუაციებში. ჩვენი კურსი მოიცავს კომპლექსურ პროგრამას, რომელიც ეხება ყველა მნიშვნელოვან საკითხს სასტუმროს მიმართულებით და პასუხობს დღევანდელ საბაზრო მოთხოვნებს სასტუმრო და ტურიზმის ინდუსტრიაში.

კურსი დაგეგმილია ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს ბიზნეს  ტრენერისა და პრაქტიკოსის, მთავარი რგოლის პოზიციებზე მყოფი მენეჯერის, ქეთევან ალიმბარაშვილის მიერ, რომელსაც აქვს 14 წლიანი გამოცდილება სასტუმროს ბიზნესის მიმართულებით.

რას ვისწავლი?

 • თქვენ გაეცნობით ტურიზმის ინდუსტრიას და მის ნაირსახეობას, სასტუმროს მართვის სხვადასხვა მექანიზმებს, ახალ ტენდენციებს და გამოწვევებს, ქართულ რეალობაში ადაპტირებული მაგალითებით.
 • გაიცნობთ სასტუმროს ბიზნესს და სასტუმროს, როგორც ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის საჭირო  სტანდარტებს , ასევე  მართვის სპეციფიკას და მის ვარიაციებს.
 • დეტალურად განიხილავთ სასტუმროში არსებულ ყველა დეპარტამენტს და მათ ფუნქცია მოვალეობებს. ისწავლით თუ როგორ უნდა მოახდინოთ სწორად მართვა, ოპერირება და პოზიციონირება ბაზარზე. გაეცნობით ამ სფეროში მიმდინარე საკანონმდებლო სამართლებრივ საკითხებს და ასევე შრომის უსაფრთხოების რეგულაციებს. გაიგებთ როგორ უნდა გაყიდოთ სასტუმრო სწორად და  იყოთ წარმატებულები ამ სფეროში.
 • კურსზე გამოიმუშავებთ სასტუმრო ბიზნესში არსებული პრობლემის გადაჭრის უნარ-ჩვევებს. განივითარებთ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს, პრაქტიკული დავალებების დახმარებით, რათა შეძლოთ საქმის სწორად დაგეგმვა, სტრატეგიის შემუშავება და წამოჭრილი ამოცანების გადაჭრა სტუმარ-მასპინძლობის დარგში.
 • თქვენ გექნებათ საშუალება მოინახულოთ თბილისში არსებული სასტუმრო რესტორნები და მიღებული თეორიული ცოდნა პრაკტიკაში აღიქვათ, პრაქტიკოსი მენეჯეულ პოზიციაზე მყოფი ტრენერების დახმარებით.
 • კურსის დასკვნით ნაწილში დაესწრებით ღონისძიებას, საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროში, სადაც ასევე მოეწყობა სასტუმროს ტური და მასტერკლასი სასტუმროს მართვაში სასტუმროს ტოპ მენეჯმენტისგან.

ჩვენ გთავაზობთ:

 • 56 საათიან ინტერაქტიულ კურსს 15-20 კაციან ჯგუფში;
 • SavvY Education-ის საზოგადოების წევრობას;
 • დასაქმების პერსპექტივას სასტუმროში;
 • კონსულტირებას სასტუმროს მსურველებისთვის;
 • ტრენინგზე გავლილ სასწავლო მასალებს;
 • პრაქტიკულ და თეორიულ ტურებს სასტუმროში;
 • ორენოვან სერტიფიკატს;
 • კურსის ხანგრძლივობა 12 კვირა.

1
დღე 1: მოდული 1 – მასპინძლობის ინდუსტრია და ტურიზმი
2
2
დღე 2: მოდული 1 – მასპინძლობის ინდუსტრია და ტურიზმი
2
3
დღე 3: მოდული 2 – სასტუმროს გახსნის მენეჯმენტი
2
4
დღე 4: მოდული 2 – სასტუმროს გახსნის მენეჯმენტი
2
5
დღე 5: მოდული 2 – სასტუმროს გახსნის მენეჯმენტი
2
6
დღე 6: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
7
დღე 7: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
8
დღე 8: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
9
დღე 9: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
10
დღე 10: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
11
დღე 11: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
12
დღე 12: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
13
დღე 13: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
14
დღე 14: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
15
დღე 15: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
16
დღე 16: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
3
17
დღე 17: მოდული 3 – სასტუმროს ფუნქციონალური დეპარტამენტის განხილვა
2
18
დღე 18: მოდული 4 – სასტუმროს გაყიდვები და აქტივობები
2
19
დღე 19: მოდული 4 – სასტუმროს გაყიდვები და აქტივობები
2
20
დღე 20: მოდული 4 – სასტუმროს გაყიდვები და აქტივობები
2
21
დღე 21: მოდული 5 – ციფრული მასპინძლობა
2
22
დღე 22: მოდული 5 – ციფრული მასპინძლობა
2
23
დღე 23: მოდული 5 – ციფრული მასპინძლობა
2
24
დღე 24: მოდული 6 – სასტუმროს მართველობითი პროცედურები
2
25
დღე 25: მოდული 6 – სასტუმროს მართველობითი პროცედურები
2
26
დღე 26: მოდული 6 – სასტუმროს მართველობითი პროცედურები
2
27
დღე 27: მოდული 6 – სასტუმროს მართველობითი პროცედურები
2
28
დღე 28: მოდული 6 – სასტუმროს მართველობითი პროცედურები
22

იყავი პირველი, დაამატე მიმოხილვა.

გთხოვთ, გაიარეთ ავტორიზაცია რომ შეძლოთ მიმოხილვის დამატება