ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის შედგენის წესი

კურსის გამოყენება შესაძლებელია შეძენიდან 6 თვის განმავლობაში

არის თუ არა ეს კურსი ჩემთვის?

ეს კურსი არის ყველასთვის, ვისაც სჭირდება ინსტრუქცია ან ინფორმაცია, თუ რა დროს შეიძლება გაუჩნდეს ფიზიკურ პირს ქონების გადასახადის ვალდებულებები, როგორ უნდა შეასრულოს აღნიშნული ვალდებულებები, რა შემთხვევაში უნდა მოახდინოს პირმა საგადასახადო ორგანოში ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა და როგორ უნდა გამოითვალოს ქონების გადასახადი.

რას ვისწავლი?

  • გეკუთვნით თუ არა ქონების გადასახადის გადახდა?
  • რა ქონებაზე იხდით გადასახადს? რა შედის ამ ქონებაში?
  • როგორ უნდა დათვალოთ ოჯახის შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის?
  • როგორ დააზუსტოთ, თუ რა ქონებას ფლობთ უშუალოდ თქვენ?
  • როგორ დაადგინოთ ქონების ღირებულება?
  • რა არის საგადასახადო განაკვეთი?
  • რა თარიღისთვის უნდა იყოს ქონება თქვენს სახელზე, რომ მოხდეს ქონების გადასახადში გათვალისწინება?
  • რა შეღავათები და გამონაკლისები არსებობს და გეხებათ თუ არა მსგავსი შეღავათები?
  • როდის უნდა შეავსოთ დეკლარაცია და გადაიხადოთ გადასახადი?

ჩვენ გთავაზობთ:

უნიკალურ შესაძლებლობას ონლაინ გაეცნოთ ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციის შედგენის წესებს; დაადგინოთ, გეკუთვნით თუ არა ქონების გადასახადის გადახდა და რა ქონებაზე; გამოითვალოთ გადასახადი; შეაფასოთ, გეკუთვნით თუ არა შეღავათები და დროულად მოახდინოთ ქონების გადასახადის გადახდა ბიუჯეტში.

1
ქონების გადასახადის გადამხდელი
2
ოჯახის შემოსავალი საგადასახადო მიზნებისთვის
3
ქონების საბაზრო ღირებულება და გადასახადის განაკვეთი
4
ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული ქონება
5
ქონების გადასახადი მიწაზე
6
მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი და გადასახადისგან გათავისუფლება
7
ქონებისა და მიწის გადასახადის შედარება
8
დეკლარაციის არწარდგენა

იყავი პირველი, დაამატე მიმოხილვა.

გთხოვთ, გაიარეთ ავტორიზაცია რომ შეძლოთ მიმოხილვის დამატება