წევრობის გააქტიურება

წევრობის დონე

დონის შეცვლა

სტანდარტული

სტანდარტული
49.00 ახლა და შემდეგ 49.00 ყოველთვე 3 თვე-ის განმავლობაში.
0
  • წერილობითი კონსულტანცია (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია)- 5-ჯერ, თვის განმავლობაში
  • ფასდაკლება SavvY Education-ის ნებისმიერ ტრენინგზე - 10%
  • ფასდაკლება SavvY Consulting-ის პროდუქტებზე - 5%
  • ტრენინგები და ვებინარები წელიწადში 6 შეხვედრა
  • IFRS კონფერენციაზე მონაწილეობა
  • მიგნებები და რეკომენდაციები (აღრიცხვის და დაბეგვრის საკითხებზე)
გაგრძელება