წევრობის გააქტიურება

წევრობის დონე

დონის შეცვლა

პრემიუმი

პრემიუმი
129.00 ახლა და შემდეგ 129.00 ყოველთვე 3 თვე-ის განმავლობაში.
0
  • წერილობითი კონსულტანცია (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია) - ულიმიტო
  • კონსულტაცია (სატელეფონო, ვიდეო, ან ვიზიტი ოფისში) (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია) - 2-ჯერ, 30 წუთი თვის განმავლობაში
  • ფასდაკლება SavvY Education-ის ნებისმიერ ტრენინგზე - 20%- პაკეტის მფლობელს, 15%-მეგობარს
  • ფასდაკლება SavvY Consulting-ის პროდუქტებზე - 10%
  • მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების გადახედვა (სააღრიცხვო პოლიტიკასა და ანგარიშგების სტრუქტურულ ნაწილში ხარვეზების გამოვლენა)
  • ტრენინგები და ვებინარები წელიწადში 6 შეხვედრა
  • IFRS კონფერენციაზე მონაწილეობა
  • მიგნებები და რეკომენდაციები (აღრიცხვის და დაბეგვრის საკითხებზე)
გაგრძელება