წევრობის გეგმა

სტანდარტული

 • წერილობითი კონსულტანცია (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია)- 5-ჯერ, თვის განმავლობაში
 • ფასდაკლება SavvY Education-ის ნებისმიერ ტრენინგზე - 10%
 • ფასდაკლება SavvY Consulting-ის პროდუქტებზე - 5%
 • ტრენინგები და ვებინარები წელიწადში 6 შეხვედრა
 • IFRS კონფერენციაზე მონაწილეობა
 • მიგნებები და რეკომენდაციები (აღრიცხვის და დაბეგვრის საკითხებზე)

პრემიუმი

თვეში
 • წერილობითი კონსულტანცია (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია) - ულიმიტო
 • კონსულტაცია (სატელეფონო, ვიდეო, ან ვიზიტი ოფისში) (IFRS და საგადასახადო კონსულტაცია) - 2-ჯერ, 30 წუთი თვის განმავლობაში
 • ფასდაკლება SavvY Education-ის ნებისმიერ ტრენინგზე - 20%- პაკეტის მფლობელს, 15%-მეგობარს
 • ფასდაკლება SavvY Consulting-ის პროდუქტებზე - 10%
 • მომზადებული ფინანსური ანგარიშგების გადახედვა (სააღრიცხვო პოლიტიკასა და ანგარიშგების სტრუქტურულ ნაწილში ხარვეზების გამოვლენა)
 • ტრენინგები და ვებინარები წელიწადში 6 შეხვედრა
 • IFRS კონფერენციაზე მონაწილეობა
 • მიგნებები და რეკომენდაციები (აღრიცხვის და დაბეგვრის საკითხებზე)